DS Mätteknik AB

DS Mätteknik AB utför olika typer av mätningsuppdrag och kan erbjuda följande tjänster:

  • Anläggningsutsättning (vägar, va-ledningar, brunnar, pålar, grunder mm.)
  • Byggutsättning (platsgjutna hus, stålstommar, prefabricerade stommar)
  • Projekteringsmätningar (detaljinmätning, inmätning till relationshandling)
  • Volymberäkningar (massberäkningar, sektionering, redovisning)
  • Kontrollmätningar (sättningar i både plan och höjd)
  • Lägeskontroller av byggnader mm
  • Maskinstyrning (programmering av grävmaskiner, väghyvlar mm)
  • Projektering av mark och VA

Företaget startades 2015 av Daniel Strandell. Han har lång yrkesmässig erfarenhet av mätning och markprojektering. År 1999 tog han Kart- och mätingenjörsexamen i Gävle.